вторник, 30 августа 2011 г.

При Державній реєстраційній службі України утворено Громадську раду

При Державній реєстраційній службі України (Укрдержреєстр) утворено Громадську раду та обрано її голову. Установчі збори відбулися 29 серпня 2011 року, повідомляє прес-служба Укрдержреєстру.

Згідно з повідомленням, головою Громадської ради обрано Курдельчука Данила Марковича – заступника Голови Союзу юристів України, президента Укрінюрколегії, заслуженого юриста України.

Учасники зборів затвердили також персональний склад Громадської ради, обрали заступників голови та керівників постійних комісій.

Так, заступниками голови Ради обрано: Богатиря В. В. – п
резидента Українського молодіжного правничого
союзу, партнера міжнародної юридичної фірми «Фінеко»,
заслуженого юриста України; Свєнтицького В.Ч. – виконавчого директора Фундації юридичних клінік України, генерального секретаря Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України, кандидата юридичних наук; Марієна І. С. – президента Комітету конституційно-правового контролю України; Павлова М. О. – члена громадської організації «Волинське братство», заслуженого юриста України; Огренчук А.О. – заступника Голови Інституту адвокасі, керуючий партнер юридичної фірми «LCF Law Group»; Лиховида О.Е. – члена Відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Слобожанщини».

Секретарем Громадської ради обрано Пампуху Г.Г.– Президента Європейської арбітражної палати.

Керівниками постійних комісій обрано: комісії з питань державної реєстрації актів цивільного стану громадян Масюка В.В. – члена громадської організації «Молодий рух», керуючого партнера адвокатської контори «Делькредере», кандидата юридичних наук; комісії з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Очкольду М.Г. – члена Правління Асоціації правників України, керуючого партнера адвокатської контори «Легітімус»; комісії з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кожуха М.С. – члена Асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг»; комісії з питань легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Ковальського В.С. – Президента видавництва «Юрінком Інтер», шеф-редактора «Юридичного вісника України», доктора юридичних наук.

У зборах взяли участь делеговані представники інститутів громадянського суспільства, які подали документи для участі в установчих зборах відповідно до встановлених вимог.

Цього ж дня, 29 серпня, відбулося перше засідання новообраної Громадської ради.

четверг, 18 августа 2011 г.

Відбулось засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

Протокол № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

ПРОТОКОЛ № 2
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів
по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

Час проведення: 17 липня 2011 року з 15.00 год. до 17.00 год.

Місце проведення: Українська іноземна юридична колегія, м. Київ, вул. Золотоворітська, 2а, конференцзал

Присутні:

Члени ініціативної групи Ковальський В.С., Курдельчук Д.М., Павлова Л.М., Якименко В.О., Белова Ю.І., Селівон Г.Ф.

Порядок денний:

1. Розгляд та аналіз документів, отриманих від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.
2. Затвердження списку учасників установчих зборів.
3. Обговорення пропозицій до порядку денного установчих зборів та інші організаційні питання.

1 питання. Виступили:

Слухали інформацію Селівона Г. Ф., який поінформував, що на адресу ініціативної групи надійшли документи про делегування представників для участі в установчих зборах по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України від 57 організацій. Документи приймалися по 15 серпня ц. р. включно, оскільки останній день прийому документів 13 серпня ц. р. випав на суботу. Всі отримані документи по мірі їх надходження зареєстровані в канцелярії Укрдержреєстру і подаються для розгляду на засіданні ініціативної групи.

Вирішили:
Інформацію взяти до відома та приступити до розгляду та аналізу поданих документів.
Голосували по 1 питанню:
"за" – 6, "проти" – 0, "утрималися" – 0 .

2 питання. Виступили:

Слухали інформацію присутніх членів ініціативної групи про результати аналізу поданих інститутами громадянського суспільства документів на відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

Вирішили:
1. Визнати такими, що відповідають постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" документи, подані інститутами громадянського суспільства, наведеними у Додатку 1.
Включити наведених у Додатку 1 делегованих представників інститутів громадянського суспільства до списку учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.
Голосували по 2 питанню:
"за" – 6, "проти" – 0, "утрималися" – 0 .

3 питання. Виступили:

1. Селівон Г. Ф., який поінформував, що від Міністерства юстиції не надходило заперечень щодо надання зали засідань по вул. Артема, 73 для проведення 23 серпня ц. р. о 15.00 год. установчих зборів. Питання щодо використання зазначеної зали Головою Укрдержреєстру раніше було погоджено із заступником Міністра юстиції Сєдовим А. Ю.

Вирішили:
Час і місце проведення установчих зборів залишаються незмінними, а саме: 23 серпня 2011 року о 15.00 год. зала засідань Мін`юсту за адресою вул. Артема, 73, 2-й поверх.

2. Ковальський В. В., Павлова Л. М., Якименко В. О., які внесли пропозиції щодо порядку денного установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі.

Вирішили:
Схвалити пропозиції щодо порядку денного установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі, наведені у Додатку 2.

3. Курдельчук Д. М., який запропонував доручити членам ініціативної групи Селівону Г. Ф. і Бєловій Ю. І. забезпечити реєстрацію учасників установчих зборів, а також підготувати для кожного учасника установчих зборів список учасників згідно з Додатком 1 до протоколу. Передбачити у зазначених списках колонку для забезпечення можливості проведення рейтингового голосування.

Курдельчук Д. М. запропонував також підготувати для кожного учасника установчих зборів анкету члена Громадської ради, у якій, зокрема, передбачити чотири постійні комісії Громадської ради відповідно до основних напрямків діяльності Укрдержреєстру, що надасть можливість новообраним членам Громадської ради визначити комісію, у якій вони бажатимуть працювати. Таку анкету Курдельчук Д. М. зобов’язався підготувати особисто.

Вирішили:
Схвалити зазначені пропозиції.
Голосували по 3 питанню:
"за" – 6, "проти" – 0, "утрималися" – 0 .


Голова зборів: Курдельчук Д. М.

Секретар: Бєлова Ю. І.


Додаток 1
до протоколу № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

СПИСОК
учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України, які відбудуться 23 серпня 2011 року о 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73

№ з/п Назва інституту громадянського суспільства ПІБ делегованого представника
1. Громадська організація «Еліта держави» Андрєєв Олександр Вікторович
2. Відкритий недержавний пенсійний фонд «Столичний резерв» Анненкова Оксана Анатоліївна
3. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Український молодіжний правничий союз» Богатир Володимир Вікторович
4. Благодійна організація «Благодійний фонд «Здорове життя на зеленій планеті» Бондар Роман Вікторович
5. Незалежна профспілка «Голос народу» Василенко Андрій Володимирович
6. Мережа розвитку Європейського права Вінніков Олександр Юрійович
7. Всеукраїнська громадська організація «Громадський рух «За майбутнє» Деледивка Сергій Григорович
8. Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» Діхтяренко Микола Данилович
9. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України Докіль Леонід Петрович
10. Громадська організація «Громадська рада національної безпеки і оборони» Дюкарєв Віталій Анатолійович
11. Громадська організація «Рух громадської єдності «Ми – Україна» Златогорська Юлія Андріївна
12. Всеукраїнська громадська організація "Український Соціалістичний рух" Кликов Олександр Васильович
13. Міжнародний благодійний фонд юристів України Коваль Катерина Петрівна
14. Редакція газети «Юридичний вісник України» Ковальський Віктор Семенович
15. Асоціація консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг» Кожух Максим Сергійович
16. Асоціація «Асоціація юридичних фірм України» Копейчиков Максим Володимирович
17. Всеукраїнський благодійний фонд «Асоціація підтримки та розвитку інформаційних технологій» Костенко Сергій Миколайович
18. Федерація професійних спілок України Курбанова Фатіма Хасолтівна
19. Союз юристів України Курдельчук Данило Маркович
20. Всеукраїнське об’єднання громадян «Всеукраїнська Асоціація виробників та дистриб’юторів медичної та мікробіологічної галузі промисловості України» Кучерук Зоя Борисівна
21. Всеукраїнське громадське об’єднання «Український транспортний союз» Кучинський Юрій Федорович
22. Громадська організація «Незалежний центр політичних досліджень» Лациба Максим Валерійович
23. Всеукраїнська асоціація фахівців з питань реєстрації прав на нерухомість та технічної інвентаризації нерухомості Линник Наталія Василівна
24. «Вісник пенсійної реформи» Асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг» Лиховид Дмитро Олегович
25. Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Слобожанщини» Лиховид Олег Едуардович
26. Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Лозовський Юрій Митрофанович
27. Світовий Конгрес українських юристів Малиновський Олександр Петрович
28. Всеукраїнська громадська організація «Комітет конституційно-правового контролю України» Марієн Ігор Степанович
29. Всеукраїнська молодіжна організація "Молодий рух" Масюк Василь Васильович
30. Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг «ГІС-Асоціація України» Мельник Олександр Володимирович
31. Громадська організація «Одеський регіональний фонд охорони культурної спадщини» Молодецький Ростислав Анатолійович
32. Всеукраїнська громадська організація «Інститут Адвокасі» Огренчук Анна Олександрівна
33. Одеський обласний благодійний фонд юристів України Олексюк Василь Іванович
34. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» Очкольда Микола Геннадійович
35. Міжнародне громадське об’єднання «Волинське братство» Павлов Микола Олександрович
36. Українська нотаріальна палата Павлова Людмила Миколаївна
37. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Третейська Ліга» Пампуха Геннадій Геннадійович
38. Громадський Рух підтримки реформ Президента України В. Ф. Януковича Порхун Сергій Петрович
39. Національна палата міжнародного співробітництва Пуховой Юрій Сергійович
40. Асоціація «Міжнародна бізнес-асоціація» Савенко Руслан Васильович
41. Непідприємницьке товариство «Професійний недержавний пенсійний фонд працівників енергетиків та електротехнічної промисловості України «Енергорезерв» Самойлова Антоніна Іванівна
42. Суспільна служба правової допомоги Сафоненко Андрій Олександрович
43. Міжнародний благодійний фонд «Фундація юридичних клінік України» Свєнтицький Володимир Чеславович
44. Громадська організація «Антирейдерський союз підприємців України» Семидідько Андрій Андрійович
45. Українська студентська спілка Сигидин Віталій Михайлович
46. Всеукраїнська громадська організація «Фонд культури та мистецтва України» Снігир Тетяна Володимирівна
47. Всеукраїнський благодійний фонд "Сприяння реформуванню нотаріату» Степаненко Василь Данилович
48. Інформаційний вісник «Народ і влада в Україні» Тетерєва Марина Сергіївна
49. Асоціація сприяння організації будівництва та його фінансування «Укрміськбуд» Тірбах Станіслав Володимирович
50. Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Запоріжжя» Устименко Юлія Іванівна
51. Асоціація соціально-економічного розвитку галузей транспорту, зв’язку та інформатизації «Трансінфоком» Федоришин Олександр Олександрович
52. Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Резерв Рівненщини" Хілінська Софія Володимирівна
53. Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Дніпропетровщини» Хоменко Максим Олегович
54. Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Резерв Тернопілля" Храновська Олександра Георгіївна
55. Громадська організація «Громадська рада підприємців міста Києва» Шульга Андрій Олексійович
56. Всеукраїнська громадська організація "Академія нотаріату України" Якименко Валентина Онисимівна
57. Відкритий недержавний пенсійний фонд «Чорноморський резерв» Яроцький Валерій Олександрович

Додаток 2
до протоколу № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

Пропозиції
до порядку денного установчих зборів по створенню
Громадської ради при Державній реєстраційній службі України

Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.
Обрання головуючого, секретаря установчих зборів та лічильної комісії.
Затвердження кількісного складу Громадської ради.
Проведення рейтингового голосування з обрання членів Громадської ради.
Проведення першого засідання Громадської Ради. або
Затвердження складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради.