понедельник, 25 января 2016 г.

Український адвокат, керуючий партнер АО «Богатир та Партнери» Володимир Богатир розповів про власний досвід реєстрації іноземним адвокатом у Польщі та Росії

   — Володимире Вікторовичу, влітку ви відкрили офіс адвоката в Польщі. Наскільки відомо, ви – перший український адвокат, зареєстрований у цій країні. Розкажіть, будь ласка, як?
   — Якщо говорити про адвоката з України, який включений до реєстру адвокатів Польщі, то це справді так. Більше того, на момент звернення з заявою я був першим українським адвокатом, який включався до реєстру будь-якої країни ЄС. Звісно, є колеги, котрі мають офіси в ЄС, і навіть громадяни України, які є адвокатами в європейських державах, але за процедурою отримання права на практику як адвокат України, за моєю інформацією, ще ніхто до лав європейської адвокатури не  доєднався.
  — Як довго тривав процес? 
  — Загалом мені знадобився майже рік, аби отримати підтвердження про включення до реєстру і відкрити офіс. Власне, відкриття офісу з юридичною адресою в межах воєводства, в якому стаєш до реєстру, — одна з вимог польського законодавства. Я зареєстрований українським адвокатом у Раді адвокатів у Катовіцах, відтак офіс разом з польськими колегами відкривав у Силезькому воєводстві. Власне, сам офіс розташований у містечку Тихе, що за 19 км від столиці воєвод- ства — міста Катовіце. Це один з тих регіонів, де є потреба у знавцях українського права. Тобто не можна бути просто включеним до реєстру і час від часу практикувати: треба мати постійний офіс, юридичну адресу і, принаймні, секретаря, який підтримуватиме постійну комунікацію.

— Які ще вимоги до адвокатів України є? 
  — Особливих вимог до адвокатів з України немає. Вони стандартні до будь-кого з іноземних адвокатів, який бажає практикувати право країни походження та/чи міжнародне право у Польщі. Адвокату, який бажає здійснювати адвокатську діяльність у Польщі, необхідно, окрім заяви, подати з нотаріально завіреним перекладом польською мовою такі  документи:
— копію документа, що посвідчує особу;
— копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні;
— витяг з Єдиного реєстру адвокатів України про наявність адвоката в даному реєстрі;
— довідку з ради адвокатів відповідного регіону про те, що адвокат практикує адвокатську діяльність в Україні, про притягнення заявника до дисциплінарної відповідальності за час здійснення ним адвокатської діяльності та про статус застосованих дисциплінарних санкцій (активні, погашені) в У країні. З урахуванням Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, додаткова легалізація документів для громадян України в Польщі не вимагається.

Для порівняння, згідно з Положенням про перелік документів та порядок включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 1 червня 2013 року № 155, адвокат іноземної держави для включення до Єдиного реєстру адвокатів України має подати також копію документа, який підтверджує легальність проживання чи перебування заявника в Україні, довідку Ради адвокатів України про відсутність інформації, що заявник упродовж останніх двох років був виключений з ЄРАУ, або про те, що щодо нього не приймалося рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю як адвоката України. При цьому іноземний адвокат в Україні має сплатити одноразовий внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в частині організаційно-технічного забезпечення у розмірі, встановленому рішенням Ради адвокатів України, який сьогодні складає 20 мінімальних заробітних плат. Тобто в 20 разів більше за українського колегу. У Польщі україн
ський адвокат сплачує внесок на самоврядуванні у тому ж розмірі, що і польські адвокати. Враховуючи те, що іноземці можуть практикувати в Україні не як адвокати, багато хто не поспішає ставати до нашого ЄРАУ.

— Кілька років тому ви стали також іноземним адвокатом (з українського і міжнародного права) у Російській Федерації. Розкажіть про особливості відкриття практики у цій країні. 
 — У Росії питання включення до Реєстру адвокатів іноземних держав регулюється постановою уряду від 2003 року. Для проходження такої процедури адвокатові треба подати: заповнені російською мовою заяву про включення та анкету з персональними даними, за встановленими зразками; документ, що посвідчує особу, та його копії, перекладені російською. При цьому вимагається нотаріальне завірення перекладу (якщо нотаріус володіє відповідною мовою) або підпису перекладача. Також додатково подаються документи, що підтверджують легаль
ність перебування на території РФ, та фотокартки. Цікаво, що всі документи можна подати поштою, додавши у такому разі завірену копію міграційної картки, але для отримання свідоцтва про включення до Реєстру адвокатів іноземної держави потрібно бути присутнім особисто в Міністерстві юстиції. Також треба додати, що адвокат іноземної держави в РФ має впродовж відведеного часу зареєструвати свій адвокатський кабінет чи бюро у відповідному регіоні. Інакше кажучи, загальні вимоги до включення іноземних адвокатів у найближчих до України країнах подібні, і відрізняються лише деталями. Вони такі ж і в Україні для іноземців (у нас треба подавати попередній договір про оренду офісу або співпрацю з українським колегою), проте в жодній із таких країн на адвоката-іноземця не накладається більшого фінансового зобов’язання, ніж на місцевого колегу.


(Бесіду вела Ірина ГОНЧАР, «Український адвокат»)

четверг, 21 января 2016 г.

Полноценное внедрение требований закона о госслужбе потребует значительное время и формирование практики его применения, - В.Богатырь, управляющий партнер АО «Богатырь и партнеры»

Под «занавес» ушедшего года был подписан новый Закон Украины «О государственной службе», который должен обеспечить новое качество государственной службы. В тоже время, в Госбюджет на этот год прокралась норма, которая переносит на 1 января 2017 начало работы электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Однако, в соответствии с Планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины был предусмотрен запуск полноценной работы в этом году всех антикоррупционных органов.

С целью внедрения уже в этом году электронной системы подачи и обнародования деклараций в парламенте зарегистрирован законопроект № 3755 о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», который должен отменить нормы об ограничении времени начала работы новой системы финансового контроля. Рассмотрение этого законопроекта назначено уже на завтра.

Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь, к.ю.н., управляющий партнер АО «Богатырь и партнеры», прокомментировал «Юридической практике» ситуацию с грядущей реформой госслужбы так:

«Несмотря на то, что полноценное внедрение требований нового закона потребует значительное время и формирование практики его применения после вступления Закона в силу, в целом я позитивно отношусь к его принятию. На мой взгляд, Закон позволил разделить политические и административные должности, повысил квалификационные требования к кандидатам на должности, частично решил вопрос политической зависимости чиновников. Поскольку проведение и внедрение реформ полностью зависит от армии чиновников, надеюсь, что с мая этого года мы увидим позитивные изменения.

Очевидно, что парламентские манипуляции с текстом Госбюджета 2016 года отразили неготовность провластных элит к следованию принципам прозрачности заложенных самим же законодателем в новом законе. Например, обнародованные результаты служебного расследования проведенного относительно лондонских квартир и компаний одного из руководителей государственных органов свидетельствуют сегодня о невозможности эффективного расследования подобных фактов. Мне очень импонирует опыт назначения наших коллег адвокатов в органы государственной власти и их избрание в законодательный орган от различных политических сил, однако вызывает непонимание наличие во власти чиновников с весомым стажем государственной службы и не менее весомыми активами вне Украины.

Остановлюсь еще на одном примере, вызывающем опасения, так статус государственного служащего теряют сотрудники аппаратов судов, что лишает как требований к ним предусмотренных действующим законом, так и социальных гарантий.

Безусловно, реформа государственной службы назрела. Считаю, что начинаться она должна с надлежащей оплаты государственных служащих, высоких требований к профессиональным качествам и обязательному декларированию доходов и трат.

Надеюсь что средства, которые будут получены от Европейского Союза на поддержку этой реформы, будут направлены на решение этих задач, а бурная политическая деятельность госслужащих уйдет в прошлое. Даже если принятый закон не разрешит всех поставленных задач, то, несомненно, даст позитивный импульс в развитии государственной службы».