пятница, 25 июня 2010 г.

European Institute of Public Administration (EIPA)

21 – 25 червня 2010 року відбулась навчальна поїздка української делегації до м. Маастрихт, Королівство Нідерланди
Метою відрядження стало вивчення кращих практик функціонування систем управління якістю та електронного урядування, досвіду діяльності Європейського інституту державного управління, Міністерства Фламандської спільноти Бельгії, Генерального директорату Європейської Комісії з питань торгівлі, Європолу; участь у тренінгу з питань управління якістю за моделлю CAF (Common Assessment Framework) та електронного урядування на базі Європейського інституту державного управління
Навчальний візит був присвячений сервісно-орієнтованому урядуванню: новим тенденціям та досягненням у сфері електронного урядування в Європі та практичному використанню моделі CAF та організований за сприяння проекту „Підтримка реформи державної служби в Україні” та Європейського інституту державного управління
Європейський інститут державного управління (далі – ЄІДУ) утворений у 1981 році та має центри в Люксембурзі, Барселоні та Варшаві.
Місією ЄІДУ є підтримка Європейського Союзу та його країн – членів, асоційованих країн – членів ЄІДУ через надання відповідних високоякісних послуг щодо розвитку спроможності державних службовців з питань ЄС. ЄІДУ надає послуги посадовим особам в інституціях ЄС чи інших подібних установах, державним службовцям з національних та регіональних органів державної влади країн – членів ЄС, країн-кандидатів, інших країн у рамках їх співробітництва з ЄС. Європейська Комісія надає підтримку ЄІДУ через фінансування з бюджету ЄС.
ЄІДУ є незалежним інститутом з Наглядовою радою, що складається з представників країн – членів ЄС та асоційованих членів ЄІДУ. (Зазначимо, що членство в ЄС не означає автоматичного членства в ЄІДУ і навпаки: країни, які не є членами ЄС, можуть стати асоційованими членами ЄІДУ.) Ці представники забезпечують постійний зв’язок між інститутом та національними державними установами, гарантують міцну інституційну мережу на найвищому рівні державного управління у всій Європі. Наглядову раду ЄІДУ очолює колишній віце-президент Європейської Комісії та член Президії Конвенції майбутнього Європи (пан Геннінг Крістоферзен).
ЄІДУ очолює Генеральний директор професор Марга Прьол, яка раніше займала посаду керівника Управління в Департаменті адміністративної модернізації Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини. До повноважень Генерального директора ЄІДУ належить формулювання та впровадження політики ЄІДУ, щоденне управління діяльністю та виконання представницьких функцій.
Семінари та тренінгові курси ЄІДУ відповідають найновішим досягненням та поточним викликам у ключових сферах європейських справ та державного управління: наприклад, викликам, спричиненим новим європейським законодавством, новими процедурами та ініціативами.
Учасники тренінгових курсів та заходів мають можливість взяти участь у практичних дискусіях з провідними експертами та партнерами з інших країн та інституцій. Тренінги є короткотерміновими, інтенсивними та інтерактивними.
Основною метою тренінгових курсів є оновлення знань та поглиблення розуміння європейського середовища, в якому учасники працюють, та особливих сфер політики, яку вони повинні опанувати. Спеціалізовані тренінги надають можливість опанувати чи вдосконалити навички в мультикультурному контексті. Серед найбільш важливих навичок, які здобуваються під час навчання в ЄІДУ, варто зазначити: ведення переговорів, комунікації, збір інформації, зокрема, ознайомлення зі шляхами пошуку інформації щодо ЄС та державного сектору в країнах – членах ЄС.
На додаток до регулярних програм ЄІДУ організовує літні школи з різної тематики, а також спеціалізовані магістерські програми у співпраці з провідними навчальними закладами Європи. Крім того, ЄІДУ проводить навчальні заходи спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку.
До структури головного офісу ЄІДУ, що знаходиться в м. Маастрихт, Королівство Нідерланди, входить три відділи, які займаються наступними питаннями:
Європейські інституції та вироблення європейських рішень.
Європейське державне управління.
Європейські політики.
Також ЄІДУ утворив 3 центри в Європі, а саме:
у Люксембурзі – Європейський центр для суддів та юристів.
у Барселоні – Європейський центр для регіонів.
у Варшаві – Європейський центр з питань публічного фінансового управління.


http://www.eipa.eu/