вторник, 19 ноября 2013 г.

Форум «Первая годовщина применения УПК»

В Киеве (Radisson Blu Podol) прошел форум на тему «Первая годовщина применения Уголовного процессуального кодекса Украины», организованный Ассоциацией юристов Украины.

Відзначаючи першу річницю з дня ухвалення Кримінального процесуального кодексу, Асоціація правників України зібрала разом парламентарів, суддів, представників прокуратури, експертів та практикуючих адвокатів для обговорення широкого кола питань, пов'язаних із результатами застосування одного з найважливіших процесуальних кодексів у правовій системі країни.

Іван Мосьондз, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва, який озвучив проблемні питання застосування КПК у судочинстві. Однією з таких проблем він назвав одночасну дію двох процесуальних кодексів - у старій та новій редакції.
Учасники форуму також мали нагоду заслухати позицію і представника прокуратури, на яку часто сиплеться чимало каміння від адвокатів. Юрій Севрук, заступник начальника управління нагляду за додержанням законодавства органами внутрішніх справ представив особливості здійснення прокурором функції процесуального керівництва. він звернув увагу на величезну кількість справ, які впали на плечі прокурорів, унаслідок чого наразі всі прокурорські працівники без винятку мають брати участь у прокурорському керівництві, ухвалювати рішення та формулювати правові позиції. Однією з причин проблем із практичним застосуванням новел КПК Юрій Севрук назвав необізнаність як працівників прокуратури, так і самих громадян з новими можливостями, які надані законодавством. "Проводиться роз'яснювальна робота, і ми бачимо, що ситуація поступово виправляється. Наприклад, кількість укладених угод про примирення уже досягла 200 тисяч", - констатував він.
Основна частина заходу припала на розгляд практики адвокатів у сфері забезпечення рівності сторін у кримінальному процесі, забезпечення прав осіб під час досудового провадження, захист прав адвоката та інші актуальні питання застосування нового КПК. У ході заходу відбулася плідна дискусія за участі суддів з різних регіонів країни, адвокатів та експертів з практики Європейського суду з прав людини.
Основна частина заходу припала на розгляд практики адвокатів у сфері забезпечення рівності сторін у кримінальному процесі, забезпечення прав осіб під час досудового провадження, захист прав адвоката та інші актуальні питання застосування нового КПК. У ході заходу відбулася плідна дискусія за участі суддів з різних регіонів країни, адвокатів та експертів з практики Європейського суду з прав людини.


Год работы по новому УПК можно оценивать по-разному. Если смотреть на него сквозь призму некоторых цифр, то выглядит все неплохо. К примеру, на 25 % уменьшилось количество осужденных (с 90 750 лиц в 2012 г. до 70 тыс. в 2013 г.), на 20 % увеличилось количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности (с 6 500 до 7 800), на 45 % уменьшилось количество лиц в СИЗО. Но в то же время уровень удовлетворения судами ходатайств стороны обвинения составляет 85-90%, а нагрузка на следователей - 100-150 производств, на прокуроров - 250-300 производств.

Так, хотя УПК и обязывает следователя, прокурора предоставить соответствующие материалы по ходатайству стороны защиты, но также содержит и ограничение - если ознакомление с такими материалами может нанести вред досудебному расследованию, они предоставляться не будут.

Как ни странно, недоразумения возникают и в том случае, когда адвокат представляет интересы потерпевшего. Так, рассказывает С.Гребенюк, несмотря на требования Кодекса относительно того, что потерпевшим лицо считается фактически с момента подачи заявления, некоторые следователи тянут время, или вообще придерживаются мнения, что потерпевший не считается таковым до того момента, пока ему не выдадут Памятку о правах потерпевшего.


http://uba.ua/ukr/events/1174/
http://uba.ua/ukr/news/2719/
http://pravo.ua/news.php?id=0039439
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/11/20/101707.htm

Комментариев нет:

Отправить комментарий